Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Kvapka krvi pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Kvapku krvi, pri príležitosti sviatku sv. Floriána, ktorú organizovali Zbyňovskí hasiči v spolupráci s NTS Žilina, prišlo podporiť 4.5.2018 bezmála štyridsať darcov. Predseda DHZ Zbyňov, chce touto cestou poďakovať hasičom, poslancom, spoluobčanom a v neposlednej rade občanom susedných obcí, ktorí túto humánnu akciu podporili. Ďakujeme že pomáhate tým, ktorí to potrebujú.... 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Prestavba základnej školy na požiarnu zbrojnicu
alt Výzva_1192
 

Stavanie mája v Zbyňove

 V pondelok 30. apríla členovia DHZ Zbyňov postavili máj nie len pred kaplnkou ale aj pri škôlke. Tam im prišli na pomoc aj usilovní škôlkari. 
Ďalšie informácie...
 

Hasičská púť v Rajeckej Lesnej

Tak ako každoročne sa hasiči zo Zbyňova zúčastnili púte v Rajeckej Lesnej. V nedeľu 29. apríla  si spolu s ďalšími 36 zbormi, z blízkeho i ďalekého okolia, uctili sviatok sv. Floriána, patróna hasičov.
Ďalšie informácie...
 

Halová súťaž mladých hasičov - Martin

V sobotu 28. apríla sa naši mladí hasiči DHZ Zbyňov zúčastnili posledného kola halovej súťaže Fénix v Martine. Napriek silnej konkurencii v katégorii chlapci obsadili pekné 5. miesto z celkového počtu 12 súťažných družstiev.
 


Stránka 2 z 6

otazky

KONTAKT

Obecný úrad Zbyňov
Hlavná 19/1
013 19 pošta Kľače,

E-mail:
zbynov@rajec.net
obecnyuradzbynov@stonline.sk

Tel/FAX: 041/549 3769, 041/549 3769