Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Povesť o Kamennom diele

Severozápadne od obce sa vypína vrch Kamenný diel, ktorý je opradený povesťami: v jeho útrobách sa vraj nachádzajú ložiská zlata.Pred 150 rokmi chodieval na toto zlato akýsi nemecký profesor. V tom čase bol vrch odlesnený a slúžil Zbyňovcom ako pasienok.Na tomto pasienku bola vraj zvislá diera do zeme a touto sa spomenutý profesor spúšťal do neznámych hlbín a vynášal na povrch hrudy zlatej rudy.Raz ho však zbadali dvaja pastieri a keď zostúpil do otvoru, prigúľali k otvoru veľký balvan a hodili ho do neho. O prípade sa nikto nedozvedel,lebo chlapci vec zatajili. Po rokoch jeden z nich zomrel a druhý sa už ako starec pred smrťou priznal k tomuto činu. Občania ho vyniesli na nosidlách na Kamenný diel, aby aspoň to miesto ukázal.No starcovi sa záhadný otvor nepodarilo nájsť,keďže niekdajší pasienok bol už zalesnený a výzor terénu sa na nepoznanie zmenil.
 


Stránka 6 z 6

otazky

KONTAKT

Obecný úrad Zbyňov
Hlavná 19/1
013 19 pošta Kľače,

E-mail:
zbynov@rajec.net
obecnyuradzbynov@stonline.sk

Tel/FAX: 041/549 3769, 041/549 3769