Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Obecná knižnica

Knihy Do obecnej knižnice sa zakúpili
 nové knihy! Knihy sú určené
 pre všetky vekové kategórie.
Ďalšie informácie...
 

Obec Zbyňov

Obec založená na zákupnom práve sa spomína od roku 1407 ako Izben, doložená je z roku 1474 ako Zbynyowe, z roku 1488 ako Zbynow, z roku 1598 ako Zbinow, z roku 1786 ako Zbiňow, maďarsky Zbinyó, Zebény. Dedičným richtárom bol Štefan, syn Lamberta, rajecký richtár. Obec patrila panstvu Lietava. V roku 1545 je doložený tunajší opevnený kaštieľ. V roku 1598 mala obec 19 domov, v roku 1720 mala 15 daňovníkov, v roku 1784 mala 64 domov, 83 rodín a 477 obyvateľov, v roku 1828 mala 64 domov a 592 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, včelárstvom a poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj za I. ČSR.
 

Povesť o Kamennom diele

Severozápadne od obce sa vypína vrch Kamenný diel, ktorý je opradený povesťami: v jeho útrobách sa vraj nachádzajú ložiská zlata.Pred 150 rokmi chodieval na toto zlato akýsi nemecký profesor. V tom čase bol vrch odlesnený a slúžil Zbyňovcom ako pasienok.Na tomto pasienku bola vraj zvislá diera do zeme a touto sa spomenutý profesor spúšťal do neznámych hlbín a vynášal na povrch hrudy zlatej rudy.Raz ho však zbadali dvaja pastieri a keď zostúpil do otvoru, prigúľali k otvoru veľký balvan a hodili ho do neho. O prípade sa nikto nedozvedel,lebo chlapci vec zatajili. Po rokoch jeden z nich zomrel a druhý sa už ako starec pred smrťou priznal k tomuto činu. Občania ho vyniesli na nosidlách na Kamenný diel, aby aspoň to miesto ukázal.No starcovi sa záhadný otvor nepodarilo nájsť,keďže niekdajší pasienok bol už zalesnený a výzor terénu sa na nepoznanie zmenil.
 


Stránka 6 z 6

otazky

KONTAKT

Obecný úrad Zbyňov
Hlavná 19/1
013 19 pošta Kľače,

E-mail:
zbynov@rajec.net
obecnyuradzbynov@stonline.sk

Tel/FAX: 041/549 3769, 041/549 3769