Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

 

Stolný tenis

1Všetkých priaznivcov stolného 
tenisu  pozývame na hru
každú stredu: o 14:00 - 18:00
    a v sobotu: o 17:00 - 20:00
v sále OÚ. 
Kľúče si možete vyzdvihnúť
buď u pána starostu alebo u pani Jánošovej.
   

Obecná knižnica

Knihy Do obecnej knižnice sa zakúpili
 nové knihy! Knihy sú určené
 pre všetky vekové kategórie.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 5 z 6

otazky

KONTAKT

Obecný úrad Zbyňov
Hlavná 19/1
013 19 pošta Kľače,

E-mail:
zbynov@rajec.net
obecnyuradzbynov@stonline.sk

Tel/FAX: 041/549 3769, 041/549 3769