Oznámenie o strategickom dokumente

Tlačiť
Územný plán obce Kľače – Zmeny a doplnky č. 2

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-klace-zmeny-doplnky-c-2