Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb

Tlačiť
alt Splnenie_informačnej_povinnosti.pdf