Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Tlačiť
 Prestavba základnej školy na požiarnu zbrojnicu
alt Výzva_1192
 

otazky