ZVEREJNENIE ZÁMERU o predaji majetku obce

Tlačiť
alt Zamer.doc