Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Komisie

Tlačiť

Stavebná : Predseda: Ing. Daniel Adamovský

                                      Ing. Michal Smuda

                   

    Sociálno-kultúrna : Ing. Ľubica Hrušková

                                      Roman Urík

 

otazky