Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

DHZ Zbyňov

Hasiči z DHZ Zbyňov na oslavách založenia DHZ Konská

Tlačiť
V sobotu 27.10.2018 sa Zbyňovskí hasiči zúčastnili osláv 90. výročia založenia DHZ Konská.  
 

otazky