DHZ Zbyňov

Oslavy sviatku sv. Floriána v Jasenovom

Tlačiť
Hasiči zo Zbyňova, Jasenového a Kľačí dnes spoločne oslávili sviatok sv. Floriána v Jasenovom.