DHZ Zbyňov

Hasičská púť v Rajeckej Lesnej

Tlačiť
Tak ako každoročne sa hasiči zo Zbyňova zúčastnili púte v Rajeckej Lesnej. V nedeľu 29. apríla  si spolu s ďalšími 36 zbormi, z blízkeho i ďalekého okolia, uctili sviatok sv. Floriána, patróna hasičov.