Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

DHZ Zbyňov

Hasičské cvičenie

Tlačiť
Dňa 27. 9. 2014 sa v našej obci uskutočnilo Okrskové taktické cvičenie, ktorého úlohou bolo preveriť súčinnosť  okolitých Dobrovoľných hasičských zborov pri likvidácií požiaru. Na cvičení sa zúčastnili  hasičské družstvá z Jasenového, Konskej, K. Poruby, Kuneradu, R. Teplíc, Poluvsia, Stránskeho a domáci hasiči zo Zbyňova. 
Hasičské družstvá prepravovali hasebnú látku ( vodu ) z Rajčiaky, až na miesto zásahu,  priestory obchodu Koruna a susediacu drevenicu. Vodu hasičské družstvá  prepravovali cez svoje čerpadlá približne 500 m.
 

otazky