Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

DHZ Zbyňov

Súťaž v Trnovom

Tlačiť
hasiči

      Dňa 21. 6. 2014 sa družstvo mladých hasičov 

        zúčastnilo na pohárovej súťaži v Trnovom, 

           kde obsadilo výborné druhé miesto. 

       V požiarnom útoku s vodou boli najrýchlejší.

 

 

     Dňa 22. 6. 2014 sa dve mužské a jedno ženské

     družstva zúčastnili obvodového kola v Kunerade.

      Ženy sa umiestnili na peknom druhom mieste. 

       Muži vo svojej kategórii skončili na šiestom 

                       a desiatom mieste.

 

               

 

otazky