Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Dôležité telefónne čísla

Tlačiť
Integrovaný záchranný systém  112
Prvá pomoc / Zdravotná služba 155
Polícia 158
Požiarna záchranná služba 150
   
Pohotovostné služby:
Elektrárne  0800159000
Plynárne  0850111727
Vodárne  0417003150
 

otazky