Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Obec Zbyňov

Zberný dvor

Tlačiť
Zberný dvor je určený len pre občanov obce ZBYŇOV!

otvorené 
Sobota: 8:00 - 12:00 hod.